Chính quyền bang Nam Úc tạo điều kiện thu hút doanh nhân nhập cư

Đến tháng 7 năm 2018, loại thuế này sẽ được hủy bỏ hoàn toàn. Nam Úc sẽ trở thành tiểu bang duy nhất ở Úc không thu thuế trước bạ cho giao dịch mua tài sản không dùng để ở.

visa-nh-c

đang tiến hành nhằm thu hút nhiều đến tỉnh bang này. Thông qua việc cắt giảm chi phí, Nam Úc hi vọng có thể hỗ trợ các phát triển kinh doanh và tạo ra nhiều việc làm.

Ngân sách của tỉnh bang trong giai đoạn 2015 – 2016 sẽ tập trung vào các cải cách thuế quan trọng, đặc biệt là nỗ lực tháo gỡ rào cản về đầu tư và mở rộng kinh doanh. Chính quyền tỉnh bang hi vọng có thể biến Nam Úc thành một với khoảng 670 triệu AUD tiền thuế được cắt giảm trong bốn năm tới, bao gồm cả việc giảm và xóa bỏ thuế trước bạ trong kinh doanh.

Những cải cách trong thời gian tới bao gồm:

1. Từ tháng 7 năm tới, Chính quyền sẽ bắt đầu miễn thuế trước bạ cho những giao dịch chuyển nhượng bất động sản không dùng để ở, điều này giúp Nam Úc trở thành tỉnh bang áp dụng mức thuế mua bán tài sản kinh doanh thấp nhất tại Úc.

Đến tháng 7 năm 2018, loại thuế này sẽ được hủy bỏ hoàn toàn. Nam Úc sẽ trở thành tiểu bang duy nhất ở Úc không thu thuế trước bạ cho giao dịch mua tài sản không dùng để ở.

Ví dụ, một nhà đầu tư hoặc mua một tòa nhà thương mại ở Adelaide với giá 20 triệu AUD. Với chính sách mới, họ có thể tiết kiệm đến 1,1 triệu AUD tiền thuế trước bạ tùy thuộc vào thời điểm tài sản được mua.

2. Thuế trước bạ đối với giao dịch chuyển nhượng tài sản không phải bất động sản đã được bãi bỏ. Điều này đồng nghĩa với việc, khi nhà đầu tư mua một doanh nghiệp, máy móc thiết bị hoặc quyền sở hữu trí tuệ tại Nam Úc hiện nay đều được miễn thuế trước bạ. Đây là cơ sở giúp gia tăng khả năng cạnh tranh của Nam Úc so với các tỉnh bang khác.

Ví dụ, một nhà đầu tư Trung Quốc quyết định mua một công ty hoặc các tài sản không phải bất động sản với trị giá 1 triệu AUD. Nhà đầu tư này sẽ tiết kiệm đến 48.830 AUD tiền thuế trước bạ nhờ chương trình cải cách thuế của tỉnh bang.

3. Thuế chuyển nhượng cổ phần không được liệt kê trên những giao dịch chứng khoán đã được bãi bỏ.

Ví dụ, một doanh nhân nhập cư mua 1 triệu AUD cổ phiếu chưa niêm yết. Nhà đầu tư này sẽ tiết kiệm được 6000 AUD tiền thuế trước bạ nhờ chương trình cải cách thuế của bang.

Qua việc hủy bỏ thuế trước bạ, Chính quyền Nam Úc đã cắt giảm đáng kể chi phí đầu tư và mở rộng kinh doanh tại tỉnh bang này.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *