Định cư New Zealand theo diện tay nghề và thang tính điểm

Thể loại là một loại hình nhập cư phù hợp nhất cung cấp cho bạn sự tự do để sống và vĩnh viễn.

New Zealand chào đón tất cả mọi người với bằng cấp liên quan, kỹ năng và kinh nghiệm có thể đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế New Zealand. Nếu nghề nghiệp của bạn sau quá trình du học phù hợp với các kỹ năng cần thiết trong Danh sách Nhu cầu nghề nghiệp của New Zealand, bạn không nên trì hoãn .

dinh-cu-new-zealand-dien-tay-nghe

Thể loại nhập cư có tay nghề cao là một loại hình nhập cư phù hợp nhất cung cấp cho bạn sự tự do để sống và làm việc tại New Zealand vĩnh viễn. Dưới đây là hệ thống tính điểm định cư :

Tuổi

30 điểm: 20-29 năm
25 điểm: 30-39 năm
20 điểm: 40-44 năm
10 điểm: 45-49 năm
5 điểm: 50-55 năm.
Đóng gia đình

10 điểm cho gia đình ở New Zealand.
Có kỹ năng làm việc

50 điểm: việc cung cấp
50 điểm: làm việc trong một công việc có tay nghề tại New Zealand cho dưới 12 tháng
60 điểm: làm việc trong một công việc có tay nghề tại New Zealand trong hơn 12 tháng.
Tiền thưởng điểm

10 điểm: làm việc trong một khu vực tăng trưởng được xác định tương lai
10 điểm: làm việc trong một khu vực thiếu kỹ năng tuyệt đối
10 điểm: làm việc trong một khu vực bên ngoài Auckland
20 điểm nếu đối tác có một công việc chuyên môn hoặc đề nghị công việc.
Kinh nghiệm làm việc trong việc làm có tay nghề

10 điểm: 2 năm
15 điểm: 4 năm
20 điểm: 6 năm
25 điểm: 8 năm
30 điểm: 10 năm.
Tiền thưởng điểm cho kinh nghiệm làm việc ở New Zealand:

5 điểm: một năm
10 điểm: hai năm
15 điểm: ba hoặc nhiều năm.
Và nếu kinh nghiệm làm việc trong một khu vực tăng trưởng được xác định trong tương lai:

10 điểm: 2 đến 5 năm kinh nghiệm
15 điểm: 6 hoặc nhiều năm kinh nghiệm.
Và nếu kinh nghiệm làm việc trong một khu vực thiếu kỹ năng tuyệt đối:
10 điểm: 2 đến 5 năm
15 điểm: 6 năm hoặc nhiều hơn.
Trình độ chuyên môn

40 điểm: công nhận mức độ 4-6 trình độ (ví dụ như thương mại trình độ chuyên môn, bằng tốt nghiệp)
50 điểm được công nhận cấp 7 hoặc trình độ chuyên môn 8 (ví dụ như bằng cử nhân, bằng cử nhân hạng danh dự)
60 điểm được công nhận cấp 9, cấp 10 trình độ sau đại học (trình độ thạc sĩ, tiến sĩ)
Thưởng điểm cho trình độ:

10 điểm: Hai năm học toàn thời gian ở New Zealand hoàn thành bằng cử nhân New Zealand được công nhận trình độ chuyên môn
10 điểm: Một năm học toàn thời gian ở New Zealand hoàn thành sau đại học New Zealand được công nhận trình độ chuyên môn
15 điểm: Hai năm học toàn thời gian tại New Zealand hoàn tất sau đại học New Zealand được công nhận trình độ chuyên môn
10 điểm: Trình độ trong một khu vực tăng trưởng được xác định tương lai
10 điểm: Trình độ trong một khu vực thiếu kỹ năng tuyệt đối
10 điểm nếu đối tác của bạn giữ một trình độ 4-6 cấp
20 điểm: Nếu đối tác của bạn giữ một mức độ 7 + trình độ chuyên môn.
Trên là hệ thống tính điểm diện tay nghề, dựa vào đó các bạn du học sinh sẽ có thêm kinh nghiệm chuẩn bị tốt cho dự định du học và định cư tại New Zealand.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *