Canada thay đổi chính sách hạn chế lao động nước ngoài

Chính phủ hiện đang tiến hành rà soát các chương trình, và Mihychuk cho hay thông báo về chính sách 10 cent dự kiến sẽ được đưa ra ngay sau khi có kết luận. Thay đổi là điều gần như chắc chắn trong thời gian tới.

Dinh-cu-Canada-dien-lao-dong

sẽ thay đổi hoặc dỡ bỏ hạn chế về số tạm thời. Quy định hiện hành quy định lực lượng lao động của một doanh nghiệp chỉ có thể bao gồm 10 phần trăm nhận vào Canada theo Chương trình tạm thời (TFWs).

Nhưng các ngành công nghiệp nhất định – chẳng hạn như các nhà máy chế biến thịt Alberta – trái với tình trạng thiếu lao động mãn tính kể từ chính sách Caps dưới thời chính phủ Bảo thủ trước được ban hành.

Bộ trưởng Việc làm MaryAnn Mihychuk tin rằng việc thay đổi các quy tắc 10 phần trăm sẽ có một tác động lớn đến các doanh nghiệp Canada khi không thể tìm thấy người Canada sẵn sàng chấp nhận công việc lương thấp như vậy.

Các ngành công nghiệp khác bị ảnh hưởng bao gồm chế biến hải sản và khách sạn.

Chính phủ hiện đang tiến hành rà soát các chương trình, và Mihychuk cho hay thông báo về chính sách 10 cent dự kiến sẽ được đưa ra ngay sau khi có kết luận. Thay đổi là điều gần như chắc chắn trong thời gian tới.

Đảng Bảo thủ Stephen Harper đã đề xuất quy tắc này trong một nỗ lực để người sử dụng lao động phải thuê công nhân Canada hơn.

Các bước để

Xác định xem bạn cần một giấy phép lao động làm việc trong công việc mong muốn của bạn ở Canada
Xác định xem bạn có đủ điều kiện để áp dụng cho một giấy phép làm việc tạm thời của Canada
Xác định xem bạn sẽ nộp đơn trực tuyến hoặc trên giấy
Có được một đánh giá tác động thị trường lao động tích cực (LMIA) từ bên sẽ cung cấp việc làm cho bạn, nếu có yêu cầu
Có được một lời đề nghị công việc tạm thời
Thu thập tài liệu, biểu mẫu cần thiết
Nộp lệ phí
Nộp đơn
đều phải được bảo vệ chống lại việc khai thác sử dụng lao động. Tuy nhiên, người lao động nước ngoài có tay nghề thấp.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *