nhà đầu tư

visa-nh-c

Chính quyền bang Nam Úc tạo điều kiện thu hút doanh nhân nhập cư

Đến tháng 7 năm 2018, loại thuế này sẽ được hủy bỏ hoàn toàn. Nam Úc sẽ trở thành tiểu bang duy nhất ở Úc không thu thuế trước bạ cho giao dịch mua tài sản không dùng để ở. Chính quyền bang Nam Úc đang tiến hành cải tổ hệ thống thuế nhằm thu
dinh-cu-quebec

Tìm hiểu định cư theo hình thức kinh doanh Quebec

Đến Québec tạo ra công việc riêng của chính mình bằng cách thực hành nghề hoặc kinh doanh trên tài khoản riêng của mình Québec có diện tích lớn gấp 3 lần nước Pháp và 7 lần nước Anh. Québec là tỉnh lớn nhất ở Canada. Có cùng biên giới với Ontario, New Brunswick, Labrador