chính quyền Bang Nam Úc

visa-nh-c

Chính quyền bang Nam Úc tạo điều kiện thu hút doanh nhân nhập cư

Đến tháng 7 năm 2018, loại thuế này sẽ được hủy bỏ hoàn toàn. Nam Úc sẽ trở thành tiểu bang duy nhất ở Úc không thu thuế trước bạ cho giao dịch mua tài sản không dùng để ở. Chính quyền bang Nam Úc đang tiến hành cải tổ hệ thống thuế nhằm thu