New Zealand và hình thức định cư có điều kiện

Làm việc theo thời vụ trong ngành làm vườn và trồng nho

Increased-number-of-students-from-India-choosing-to-study-in-NewZealand

Nếu quý vị muốn , quý vị phải đăng ký trước để xin trong đó gồm:


Làm việc ngắn hạn tại New Zealand
Các cơ hội việc làm dành cho những người đi nghỉ làm việc
Làm việc theo thời vụ trong ngành làm vườn và trồng nho
Hồ sơ của công dân Việt Nam muốn đi du lịch, du học hoặc làm việc ngắn hạn tại New Zealand do Cơ quan tại Thành phố Hồ Chí Minh xét duyệt:
Hồ sơ xin và định cư của Việt Nam do Cơ quan Di trú New Zealand chi nhánh tại Bangkok xét duyệt.
tại Hà Nội chỉ có thể cấp thị thực ngoại giao và công vụ cho các cán bộ của Việt nam sang New Zealand.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *