Tiểu bang Nova và con đường định cư mới

Theo bộ trưởng , là những ứng viên lý tưởng cho chương trình .

Kể từ ngày 06 tháng 06 năm 2014, sinh viên quốc tế tốt nghiệp tại một trường cao đẳng cộng đồng hoặc một đại học tại Canada, với một lời mời làm việc toàn thời gian tại Scotia, có thể nộp đơn xin thường trú nhân (thẻ xanh) qua chương trình “Skilled Worker” tại đây.

DC-1024x683

Theo bộ trưởng nhập cư Lena Metlege Diab, sinh viên quốc tế là những ứng viên lý tưởng cho chương trình nhập cư tại Nova Scotia. Với những thay đổi đến từ chương trình nhập cư này, sinh viên quốc tế đã có thêm một chỗ dựa chắc chắn để nhập cư vào Nova Scotia – nơi chưa từng mở cửa đón dân nhập cư trước đây. Sinh viên quốc tế tốt nghiệp tại Canada là những người được giáo dục tốt tại đây, họ đã có thời gian thích nghi làm quen và kết bạn, họ thông thạo ngôn ngữ và cũng đã quen với những sinh hoạt tại vùng Nova Scotia.

Các trường đại học và cao đẳng cộng đồng cùng với các doanh nghiệp là hết sức quan trọng trong hệ thống kinh tế xã hội tại tiểu bang Nova Scotia nhằm hỗ trợ sinh viên quốc tế có được thêm nhiều thông tin và xây dựng mối quan hệ việc làm, để từ đó giúp họ có thể ở lại và ổn định tại tiểu bang này. Bộ trưởng Lena Metlege Diab nhấn mạnh rằng một mình nhà nước Canada không thể cải thiện được tình hình chất lượng người nhập cư, mà chính phủ Canada còn cần sự hỗ trợ đến từ các nhà tuyển dụng, doanh nghiệp địa phương, các chương trình kết nối làm việc, các cộng đồng lớn mạnh tại đây cùng nguồn lực nhân dân Nova Scotia giúp đỡ xây dựng và tuyển dụng được các sinh viên quốc tế với mục đích to lớn mở rộng kinh tế và làm phong phú văn hóa nơi đây.

Bước đi mới này đồng thời nhận được sự chào đón nhiệt tình của Ủy ban Thương mại tiểu bang Nova Scotia tại thủ phủ Halifax. Ủy ban trên nhìn nhận được sự đồng hành của sự thay đổi trong chính sách này với mục đích xây dựng lâu dài của Halifax. Hơn thế nữa, sự thay đổi này được coi là tiềm năng để giúp đỡ sinh viên quốc tế có được kết nối tốt hơn với nhà tuyển dụng và từ đó sẽ thu hút được thêm nhiều sinh viên tới khu vực này. Theo lời của Mark Fraser – người đứng đầu chương trình lao động có tay nghề tại tiểu bang – phát biểu: “Nếu tiểu bang Nova Scotia có thể giúp đỡ sinh viên quốc tế cảm thấy như họ là những công dân của Halifax – Nova Scotia bằng cách xây dựng một cộng đồng từ gốc, những sinh viên này sẽ bám trụ tốt và phát triển thành công tại đây. Điều này cũng sẽ giúp tạo ra nhiều cơ hội cho trường đại học và cao đẳng trong việc hấp dẫn sinh viên đến nhập học. Về khía cạnh giáo dục, điều này thực sự nâng tầm giáo dục của tiểu bang Nova Scotia lên một tầm cao mới.”

Theo ông George Cooper, hiệu trường và thành viên hội đồng các trường đại học tiểu bang Nova Scotia: “Các trường đại học tại đây ủng hộ chính sách mới này của chính phủ liên bang Canada và họ đang rất háo hức để làm việc với chính phủ đưa ra các quyết định nhằm khai thác và hỗ trợ các trường đại học thu hút thêm nhiều tài năng và lực lượng sinh viên quốc tế với sức lao động tiềm ẩn làm việc tại tiểu bang. Để có thể đạt được một bước tiến quan trọng này, văn phòng nhập cư tiểu bang Nova Scotia đã phải đàm phán và thảo luận trong một thời gian dài với bộ . Thông qua các cuộc họp, hai bên đã thống nhất được một chương trình nhập cư mới tại đây cho sinh viên quốc tế. Cụ thể, tiểu bang Nova Scotia có thể đệ trình lên bộ di trú những ứng cử viên tiềm năng cho chương trình định cư theo tiêu chuẩn của tiểu bang và quyết định cuối cùng sẽ thuộc về bộ di trú để đảm bảo sự công bằng và tham gia từ nhiều phía trong chương trình. Trong chương trình nhập cư này, hai bên cũng đã đề cập đến sự quan trọng của các doanh nghiệp địa phương trong việc cùng tiểu bang tuyển dụng các công nhân nước ngoài cho các vị trí đang bị thiếu tại đây cùng với chính sách nhập cư của họ.”

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *