thành phố đáng sống

visa-893-dau-tu-co-bao-lanh-640x480_c

Tại sao nên chọn nước Úc để định cư?

Úc có chính sách an sinh xã hội rất tốt, các chính sách như chăm sóc sức khỏe miễn phí, hỗ trợ học hành,… Trước khi chọn Úc, mình đã cân nhắc khá nhiều nước như Mỹ, Hà Lan, Anh, Canada, Singapore… Sau khi loại dần thì còn lại Canada và Úc, và cuối cùng