Có dễ để trở thành công dân Mỹ hay không?

Loại thứ hai, , là người trước đây mang quốc tịch của một quốc gia khác và bây giờ được cấp, hoặc được quyền, nhập .

Những người đến Mỹ định cư lâu năm khó quên một kỷ niệm đặc biệt: học và thi để trở thành .

0.210619001467947585visa-My

phân chia hai loại công dân, tự nhiên và nhập tịch.

rất dễ định nghĩa, đó là người sinh đẻ tại Mỹ hoặc do cha mẹ người Mỹ sinh ra ở nước ngoài.

Tháng trước, nhà chức trách California bắt được một đường giây đưa các bà bầu sắp đến ngày đẻ từ một nước châu Á đến Mỹ theo diện du lịch. Các bà này được thu xếp chỗ ăn nghỉ cho đến khi đập bầu, để con mình được nhập tịch Mỹ.

Loại thứ hai, công dân nhập tịch, là người trước đây mang quốc tịch của một quốc gia khác và bây giờ được cấp, hoặc được quyền, nhập quốc tịch Mỹ.

Mỗi năm, khoảng một triệu người nhập quốc tịch Mỹ. Đa số là những người đã thường trú hợp pháp tối thiểu 5 năm, biết đủ tiếng Anh để trả lời cho giới chức chấm thi, và chịu đọc lời thề trung thành với Hoa Kỳ.

Và nhất là đã có học qua lịch sử nước Mỹ và các nguyên tắc của bản Hiến pháp ở mức để có thể trả lời các câu trong bài thi viết.

Có nhiều cách chuẩn bị cho kỳ thi nhập quốc tịch. Một trong những cách gọi là cách cắc cớ, là thử hỏi xem các công dân tự nhiên có thể trả lời các câu hỏi trong bài thi nhập quốc tịch được hay không.

Thật vậy, trong lúc nhiều người luyện thi quốc tịch vất vả học để biết tên thủ phủ, Dân biểu, Thượng nghị sĩ của tiểu bang mình là gì; nhiều công dân tự nhiên hầu như mù tịt.

Ngay cả khi hỏi những công dân tự nhiên rằng những người “Pilgrims”, những người Anh đầu tiên , đã đi trên chiếc tàu tên gì; nhiều công dân tự nhiên cũng ú ớ.

Ngoài ra, người luyện thi cũng phải biết những chuyện như Hoa Kỳ có mấy thẩm phán tối cao, hoặc trong trường hợp Tổng thống và Phó Tổng thống qua đời thì ai sẽ lên thay.

Sau khi thi đậu quốc tịch, các công dân mới chẳng mấy chốc biết rằng họ có quyền được QUÊN tất cả những gì đã học về Hoa Kỳ.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *