cấp thị thực thường trú

126-hoc-bong-toan-phanuc

Đất nước Úc và những điều kiện để trở công dân

Phải là một thường trú nhân trong 12 tháng ngay trước khi làm đơn và tổng thời gian rời khỏi Australia không hơn 1 năm, trong thời gian 4 năm thì không quá 90 ngày trong vòng 12 tháng trước khi nộp đơn. Để trở thành một công dân Úc bạn cần phải đáp ứng