sống ở nước ngoài

safe_image

Chia sẻ kinh nghiệm định cư Canada theo diện lao động

Khi bạn sống ở nước ngoài và bạn gửi tiền về cho người thân hay chuyển về làm ăn ở Việt Nam thì đó là một kênh ngoại tệ đáng kể cho đất nước. Hiện nay số người Việt ở nước ngoài mỗi năm chuyển về Việt Nam hơn 7 tỷ dollar.  Việc làm ở