Tỉnh bang British Columbia

maxresdefault-1024x640

Tỉnh bang British Columbia và chương trình định cư bạn nên biết

Nói một cách đơn giản, các ứng cử viên cho chương trình định cư phải đáp ứng được một trong 3 chương trình định cư kể trên, sau đó vào trang web của CIC để hoàn thành hồ sơ của Express Entry. Du học Canada hiện đang là lựa chọn số một của sinh viên