Hệ thống nhập cư úc

470887-customs-201602190347

Hệ thống nhập cư Úc và những điểm yếu nhất định

Vị đại diện này cho biết “Các biện pháp tăng cường khả năng thu thập dữ liệu sẽ đảm bảo cho người dân Úc tuân thủ điều kiện ghi trong thị thực của họ”. Đợt kiểm tra mới nhất của Chính phủ Liên bang đã cho thấy những điểm yếu nhất định của hệ thống