diện đầu bếp

dinh_cu_New_Zealand

Những quy định về định cư theo diện đầu bếp ở New Zealand

Các lao động sẽ được ưu tiên tiếp nhận làm việc với thời hạn 3 năm. Cũng theo thoả thuận, mức lương cho lao động Việt Nam làm việc theo Chương trình Làm việc Kỳ nghỉ là khoảng 2.100 USD/tháng. Định cư New Zealand theo diện đầu bếp: Chính phủ New Zealand vừa đồng ý