quá cảnh mặt đất

Visa-quá-cảnh-đi-Anh-1-640x480_c

Một số lưu ý khi xin visa quá cảnh tại Anh của người Việt

Hành khách quá cảnh trên không là các hành khách bắt chuyến bay đi từ Anh trong cùng ngày và cùng sân bay. Hành khách quá cảnh trên không không cần qua bộ phận kiểm soát biên giới Anh. Từ ngày 01/12/2014, Anh áp dụng quy định mới cho visa quá cảnh trên không và