đầu tư ở New Zealand

nz2003-wellington-dscf6158

Hỗ trợ cho doanh nhân đầu tư và định cư ở New Zealand

Thêm 1 yếu tố nếu như bạn tham gia chương trình này mà bạn không mở doanh nghiệp, Bạn cò quyền nộp đơn xin việc làm thì cũng sẽ được cấp Permanent Residence. New Zealand là quốc gia nổi tiếng thế giới về ngành du lịch, giáo dục, chăn nuôi cừu, bò sữa và gỗ